Services: wat kunnen we doen voor u?

Maak gebruik van onze expertise in rotatiedrukwerk. Want we beperken ons niet tot het eigenlijke drukwerk. We adviseren u ook om tot het beste resultaat te komen. 

Press concepting:
we helpen u om uw concepten te vertalen naar een printconcept

Drukbegeleiding:
van zodra u een opdracht toevertrouwt aan Dessain, krijgt u één contactpersoon ter beschikking die uw drukwerk van PDF-file tot aflevering opvolgt 

Rotatieadvies:
is rotatie de juiste formule voor uw drukwerk? We geven u het juiste advies en verwijzen u door naar alternatieve oplossingen 

Drukwerk:

- Huis-aan-huisproducten
- Inserts in kranten en tijdschriften
- Direct mail producten
- Brochures
- Tijdschriften
- Catalogi
- Folders
- Posters