99% papier

Zonder de verpakking bestaat drukwerk voor 99% uit papier en de rest is de inkt. Duurzame ontwikkelingen in de papierindustrie hebben meteen een gunstige invoed op de milieuprestaties van de grafische sector. Door energie-efficiënte technieken is het elektriciteitsverbruik voor de papierproductie met 16% gedaald, de CO²-emmissies van fossiele brandstoffen is met 29% per ton papier gedaald. Haast 55% van het energieverbruik komt uit biobrandstoffen.

66,6% procent van het papier dat in Europa verbruikt wordt, is afkomstig van gerecycleerd papier. De overige hoeveelheid is rechtstreeks afkomstig van houtsnippers van andere industrieën en bomen.

Het bleken van het papier gebeurt al jaren niet meer met chemische producten.