Onze drukkers gebruiken geen alcohol

Dessain Printing is een van de weinige rotatiedrukkers die volledig zonder alcohol drukt (IPA, Isopropyleenalcohol). Alcohol wordt vaak toegevoegd in het vochtwater om het drukproces te vergemakkelijken. Omdat dit milieubelastend is, besliste Dessain reeds in 1999 om volledig alcoholvrij te drukken. De emissie van diffuse vluchtige organische componenten (Volatic Organic Compounds of VOC's) wordt hierdoor sterk gereduceerd.

Ook de keuze van de wasmiddelen bij Dessain wordt bepaald in functie van het reduceren van vluchtige organische componenten.  De Vlaamse overheid legt op dat de maximale VOC-emissie 30% mag zijn. Bij Dessain is deze steeds minder dan 10%.