Ecotermdroging: hergebruik van gas

Het drukken in heat set rotatie vereist droogtunnels die met aardgas werken. Op alle persen van Dessain Printing staan Ecoterm-drogers. De oliën van de inkten worden uitgedampt en opgezogen en worden in een naverbrandingsinstallatie verwerkt. De energie die hierbij vrijkomt wordt opnieuw gebruikt voor het uitdampen van de oliën waardoor de aanvoer van nieuwe aardgas niet of nauwelijks vereist is. Met dit cyclisch proces wordt de vrijgekomen energie continu nuttig herbruikt.